Úvod


Vitaj, dobrodruh! Rozhodol si sa spolu s priateľmi vykročiť do neprebádaného sveta plného nebezpečenstiev, silných zážitkov a dobrodružstiev. Spoločne sa pokúsite tvoriť príbeh, v ktorom hlavnú úlohu budú zohrávať hrdinovia a hrdinky pod vaším velením.

Čo je Delveon?


Delveon je hra na hrdinov s dôrazom na príbeh. Hráči v rolách svojich hrdinov prekonávajú prekážky, ktoré im do cesty kladie hráč zvaný Dungeon Master (DM) a opisom svojich aktivít spoločne posúvaj príbeh vpred.
Hra samotná pripomína improvizované divadlo. Hráči sedia spravidla okolo stola, opisujú udalosti, ktoré sa v príbehu dejú, pričom sa snažia držať charakteristík svojich postáv. Otázne a sporné situácie sa však neriešia iba rozprávaním, ale sadou mechaník, ktoré sú obsiahnuté práve v tejto príručke.

Čo k hre potrebujem?


K hre budeš potrebovať niekoľko kamarátov, z ktorých jeden prevezme úlohu Dungeon Mastera a ostatní budú hrať za hrdinov.
Potom budete všetci potrebovať niekoľko klasických šesťstenných kociek (ideálne dve pre každého hráča), ceruzky, gumu, notes, denníky postáv, fantáziu a chuť sa hrať.
Hra trvá niekoľko hodín. Nájdite si preto miesto, kde nebudete veľmi rušení a zásobte sa nápojmi a jedlom. Hrať sa na hrdinov vie byť dosť vyčerpávajúce.

Na čo počas hry dbať


Táto hra je o emóciách, ktoré počas príbehu určite vyplávajú na povrch. Nikdy nezabúdaj, že je to iba hra – ak sa niekto začne cítiť nepríjemne, dotknuto či nahnevane, zastavte hru a vyriešte prípadné problémy mimo príbeh. Neprenášajte osobné konflikty do hry.

Hráči nie sú postavy


Hra sa odohráva v dvoch rovinách - vo fiktívnej rovine, kde sa odohráva celý príbeh, a hernej rovine, ktorá zahŕňa všetky mechaniky a komunikácia medzi vami mimo hru.
Z toho dôvodu sa pokúste rozlišovať, čo zaznie v príbehovej rovine a čo v hernej – hra je koncipovaná tak, že hráči zväčša nevedia čo ich v príbehu čaká, avšak ak už k tomu dôjde, udržiavajte si nad situáciou nadhľad.

Ako čítať túto príručku


Táto príručka je rozdelená na dva celky. Ak chceš hrať za postavu, stačí ti prečítať prvú časť venovanú tvorbe hrdinu a pravidlám, ako vieš prostredníctvom neho ovplyvňovať príbeh, ktorý budete hrať.
Hráčovi, ktorý sa rozhodne prevziať na seba úlohu Dungeon Mastera, je venovaná druhá časť príručky. V nej je obsiahnuté všetko, čo potrebuje vedieť pre správu dobrodružstva, vytváranie postáv a tvorov, ktoré hrdinovia stretnú a mnoho iných vecí.

Príhodné pripomienky


Ak sa v texte objavuje mechanika, ktorá je vysvetlená až o čosi neskôr, je napísaná tučným písmom.
Kocky v texte sú označované skratkou d6. Jedna kocka je 1d6, dve kocky sú 2d6.

Príklady sú písané kurzívou.

Dôležité pravidlá sa nachádzajú v rámčeku.