Skúšky


Vždy, keď postave hrozí ujma alebo výsledok jej snaženia môže byť otázny, prebieha skúška.

Šplhanie po lane, dvíhanie kolesa, hľadanie pascí, vyjednávanie v obchode, súboj s obrom, kúzlenie - to všetko sú skúšky.

Vyhodnotenie skúšky


Pre zistenie výsledku snaženia postavy zrátaj:

Ak je možné použiť viacero schopností, upresni konanie svojho hrdinu tak, aby bolo jasné, ktorá schopnosť sa uplatní.

10+ | úspech | DM popíše výsledok tak, aby zodpovedal snaženiu postavy.
7-9 | úspech za istú cenu | Postava dosiahne svoj zámer, no DM môže použiť jednu zo svojich pák.
6- | neúspech | Postava vo svojom snažení zlyhá a DM navyše môže použiť jednu zo svojich pák.

Pomoc a spolupráca


Hráč, ktorého postave pomáhaš, získava +1 bod k hodu na skúšku.
Pri spolupráci prevádzajú skúšku všetky zúčastnené postavy. Skúška bude zdolaná, ak v nej uspeje aspoň polovica postáv.