Predmety


Páky sa ťahajú, ihlou sa šije, kladivom búcha a mečom zasa seká. Až na špecifické výnimky vie každá postava používať všetky predmety, na ktoré narazí.
Žiaden predmet totiž neupravuje výšku šance na úspech akcie. Použitie predmetu iba určuje, či je vôbec možné danú akciu previesť.

Improvizované predmety


Ak postava používa improvizovaný predmet, hoď iba 2d6 a nepripočítavaj k výsledku žiaden atribút. Bonus za vhodnú schopnosť a body za všetky stavy, ktoré môžu vplývať na skúšku, však smieš prirátať k výsledku.

Zbrane


Zbrane sú predmety určené na ničenie a zabíjanie. Niektoré môžu pri úspechu pridať cieľu nový stav alebo môžu zvýšiť spôsobené zranenie. V takom prípade zaznač tieto bonusy predmetov do okrúhlej zátvorky za názvom.

Veľká kuša (+1)[2], obradná dýka (krvácanie), prachová petarda (zmätenie)[1].

Výška zranenia závisí od schopnosti tvojho hrdinu zasadiť drvivú alebo presnú ranu. V závislosti od toho, ako tvoja postava útočí, pridávaš k útoku buď atribút STR alebo DEX:

Základné zranenie = 1d6 + atribút

Munícia


Ak zbraň potrebuje muníciu (kamene do praku, šípy, šípky, vrhacie dýky), zbraň má pri sebe uvedený stav zásob tejto munície, ktorý môže byť plný, poloprázdny alebo prázdny.
Ak je stav munície prázdny, zbraň na streľbu nemožno používať.

Vzdialenosti


Nie všetky zbrane a mágia majú rovnaký dosah. Je preto celkom príhodné vedieť, ako ďaleko dostrelí tá-ktorá zbraň alebo aký veľký účinok má zoslané kúzlo.

Predmetu, ktorý je efektívny na väčšiu vzdialenosť ako dotyk, zapíš túto vzdialenosť cez spojovník.

Aby sa hráči nemuseli zaťažovať rátaním vzdialeností na presné jednotky, používaj radšej hodnoty podľa nasledujúcej tabuľky:

dotyk | dosah | blízko | ďaleko
0 stôp | 10 stôp | 60 stôp | viac

Kopija – dosah, Prak – blízko, Luk – ďaleko.

Zbroj


Vybavená zbroj znižuje celkové utŕžené zranenie o danú hodnotu.

žiadna zbroj | látka, mäso, pokožka | 0
ľahká zbroj | hrubá koža, kožušina, štít | 1
stredná zbroj | krúžkové brnenie, pavéza | 2
ťažká zbroj | plátovaná, dračia, kostená | 3
magická zbroj | magická zbroj/ochrana | 4

Zásoby


Na dobrodružnú výpravu sa nemožno vydať s prázdnymi rukami. Okrem zbraní na ochranu, tovaru na predaj alebo vybavenia do terénu sú preto povinnou súčasťou výbavy každého dobrodruha zásoby jedla a vody – zásoby.

Jeden diel zásob predstavuje množstvo jedla a vody pre postavu na jeden deň.

To, kedy si máte minúť zásoby, vám určí DM. Míňajú sa počas dlhých ciest a nebezpečných výprav, kedy prístup k zdrojom pitnej vody a strave je značne obmedzený.
Mať vždy dostatok zásob je dôležité, pretože ináč sa hrdinom môže zhoršiť zdravotný stav.

Výbava


Pokiaľ si pre vašich hrdinov DM nepripravil špecifický začiatok, má každá postava základnú výbavu, ktorá reflektuje zvolenú triedu. Pod ňu patrí špecifické náčinie, zbroj, najviac dve zbrane a zásoby na 3 dni.