Liečenie a oddych


Keďže počas dobrodružstiev postavy často prídu k nejakej ujme, z času na čas sa musia zastaviť, zregenerovať sa a načerpať sily.

Prvá pomoc


Akútne zranenia či stavy možno ošetriť takmer okamžite, použitím vhodných prostriedkov. Vtedy musí ošetrujúca postava uspieť v:

Po úspechu sa vyhodnotí účinok použitého prostriedku, prípadne DM použije páku.

Krátky oddych


Trvá aspoň 1 hodinu. Postava počas neho oddychuje, ale stále vníma okolie, môže komunikovať a venovať sa nenáročnej činnosti ako je jedenie, pitie alebo čítanie. Hrdina počas oddychu nemôže cestovať.

Hoď 1d6 a obnov si zodpovedajúci počet bodov zdravia. Rovnako postupuj pri obnove many.

Dlhý oddych


Trvá aspoň 8 hodín, kedy postava oddychuje alebo spí. Pozornosť má zníženú na minimum, stále však smie využiť schopnosti súvisiace s oddychom. Po dlhom oddychu si obnoví hodnoty zdravia a many na maximum a zbaví sa všetkých stavov, ktoré medzitým vyprchajú.