Triedy


Sada špecifických schopností vytvára triedu. Výberom triedy pre svoju postavu tak získaš ihneď celú sadu schopností, ktoré jej budú nápomocné pri jej práci.

Bard

O miestach a ľuďoch


Poznáš veľa ľudí a bol si, alebo si aspoň počul o mnohých miestach na svete. Keď začuješ nejaké meno alebo názov miesta, možno ti niečo hovorí.

Sila slova a hudby


Slovnými obratmi a vhodnou melódiou vieš ovplyvniť hocijakého počujúceho tvora. Cieľ na krátku dobu získa jeden pozitívny alebo negatívny stav k atribútu, ktorý si vyberieš.

Umelec


Vďaka životu v umeleckých kruhoch vieš napodobniť rôzne zvuky, ale dokážeš zahrať aj výrazy i správanie ľudí a bytostí.

Improvizácia


Úspech barda spočíva v schopnosti reagovať na nečakané situácie. Dokážeš vymýšľať a tvoriť za pochodu a takisto šikovne používať improvizované predmety.

Druid

Znalosť rastlín


Dlhodobý pobyt v prírode strávený štúdiom rastlín, bylín a stromov z teba robí experta na flóru.

Liečenie zranení a chorôb


So správnymi nástrojmi sa z teba stáva odborník na liečenie najrôznejších zranení a chorôb, od drobností po vážne prípady.

Jedy a elixíry


Štúdiom prírody si získal bohaté vedomosti o účinkoch rastlín a živočíchov. Dokážeš namiešať jedy a elixíry podľa potreby a na základe príznakov sa vieš dopátrať k zdroju otravy.

Premena na zviera


Dokážeš zmeniť svoj zovňajšok do podoby zvieraťa, ktoré sa veľkosťou líši od teba najviac o 1 stupeň (viď tabuľka). Premenu na vybrané zviera si cvičíš pri dlhom oddychu.
Premenou získaš danosti a stavy, ktorými toto zviera disponuje. Všetky hodnoty atribútov ti však ostávajú nezmenené aj po premene.
Pred zmenou do zvieracej podoby si hoď:

10+ | Zmeníš sa bez akýchkoľvek následkov.
7-9 | Po návrate do ľudskej podoby získaš jeden deň trvajúci negatívny stav.
6- | Premena na zviera sa ti nepodarí.

Zlodej

Nenápadnosť


Vieš sa pohybovať potichu, splynúť s davom a využívať tiene alebo prípadný rozruch na to, aby si sa dokonale vytratil.

Akrobacia


Prekonávanie nedostupných miest, ale aj častý únik v prípade nebezpečenstva z teba urobili schopného akrobata, ktorého nezastavia prekážky na ceste, jamy ani kolmé steny.

Pasce a zámky


Žiaden typ zámku pred tebou so správnym náčiním nie je v bezpečí. Dokážeš objaviť schované pasce, zistiť ako fungujú a bezpečne ich zneškodniť.

Boj zákernými zbraňami


Keď je treba, vieš sa aj ochrániť. Tvojou špecialitou sú zákerné zbrane; tie dokážu spôsobiť nepríjemné rany, ktoré sa dlho hoja, obzvlášť bolia alebo zanechajú na tele viditeľné stopy.

Tulák

Hľadanie stôp a lov


Poznáš taktiky, ktoré platia pri love zvierat, bez problému rozoznávaš ich stopy aj v nepriaznivom teréne a neujdú ti ani drobné detaily v okolí.

Boj zbraňami na diaľku


Bezpečne je tam, kam na teba nepriateľ nedosiahne. Vieš zručne narábať s akoukoľvek zbraňou na diaľku.

Zvierací spoločník


Smieš si zvoliť jedného zvieracieho súputníka. Ten ti rozumie a poslúcha ťa, no dorozumieva sa s tebou iba v rámci svojich možnosti.
Spoločníka smieš kedykoľvek prepustiť a počas dlhého oddychu nadviazať puto s iným. Naraz však smieš mať iba jedného spoločníka.
Ak prikážeš spoločníkovi urobiť niečo, čo je proti jeho prirodzenosti, hoď si 2d6 + CHA + úroveň schopnosti:

10+ | Spoločník ťa poslúchne na slovo.
7-9 | Splní tvoj príkaz, ale nie presne tak, ako si chcel.
6- | Neposlúchne ťa a vaše puto sa pretrhne.

Prvá úroveň ti umožňuje mať spoločníka do veľkosti kolien, druhá do veľkosti pása a tretia do veľkosti človeka.

Znalosť zvierat


Vďaka pozorovaniu tvorov poznáš zvyklosti mnohých zvierat. Rozpoznáš, kedy čo chcú, ako sa cítia a čo ich trápi.

Bojovník

Znalosť zbraní


Časy strávené štúdiom bojových techník z teba urobili experta na zbrane. Vždy si vyberieš tú najvhodnejšiu a rozoznáš zbraň podľa typu zranenia či zárezov a stôp, ktoré zanechá.

Húževnatosť


Početné zranenia utŕžené na bojisku ťa zocelili. Na zranenie, ktoré očakávaš, sa dokážeš pripraviť a zredukovať jeho účinok o body rovné úrovni tejto schopnosti.

Boj zbraňami na blízko


Experta na zbrane z teba nerobí iba teória. Dokážeš zručne narábať s akoukoľvek štandardnou zbraňou na blízko.

Odhad protivníka


Krátkym pohľadom dokážeš nájsť slabiny v spôsobe boja akéhokoľvek tvora, ktorého vidíš bojovať.
Pri úspechu získaš bonus k všetkým akciám proti protivníkovi.

Paladín

Úhlavný nepriateľ


Počas modlitby (oddychu) vieš určiť svojho úhlavného nepriateľa alebo skupinu a požiadať svoje božstvo o pomoc v boji proti nemu. Ak sa najbližšie stretnete v boji, vďaka božej podpore budeš bojovať efektívnejšie.

S božím požehnaním


Keď venuješ aspoň hodinu modlitbe k svojmu božstvu, smieš ho požiadať o pomoc v konkrétnej skúške, ktorá ťa podľa všetkého čaká. Až k nej dôjde, tvoje božstvo ti v nej pomôže.

Martýr


Keď sa riadiš kázaním svojho božstva, aj za cenu trestu či iného nebezpečenstva, viera ti dáva silu pokračovať.

Vodcovstvo


Cieľavedomosť a vytrvalosť z teba robia rodeného vodcu. Keď riešite ďalší postup, dožaduješ sa odpovedí alebo preberáš zodpovednosť za skupinu, vystupuješ ako autorita.

Klerik

Okultizmus


Máš vedomosti o priebehu mnohých rituálov, povolených aj zakázaných. Keď zbadáš znaky nedávneho vyvolávania, vieš odhadnúť, o čo okultistom išlo.

Proroctvo


Počas modlitby smieš vysloviť proroctvo. Ak sa do ďalšieho dňa splní, na všetky úlohy s ním súvisiace získavaš výhodu. Proroctvo máva vždy otvorený koniec.

Kliatby a požehnania


V mene svojho božstva dokážeš zosielať kliatby a požehnania na živé aj neživé bytosti. Všetky kliatby a požehnania však musia podliehať učeniu alebo smerovaniu tvojho božstva.
Kliatbou alebo požehnaním udelíš jednej bytosti stav podľa svojho výberu. Účinky pominú na druhý deň.

Pod božou ochranou


Keď aspoň raz denne venuješ hodinu svojho času modlením k svojmu božstvu a v prípade hroziaceho nebezpečenstva ho požiadaš o pomoc, božstvo ťa ako tvojho služobníka vypočuje.

Kúzelník

Chladná hlava


Duchaprítomnosť a rozvaha aj za sťažených podmienok sú potrebné pre úspešné zosielanie kúziel, preto je chladná hlava tvojou doménou.

Cit a znalosť mágie


Vďaka zvýšenému citu dokážeš vycítiť prítomnosť niečoho nadprirodzeného, či už je to magická pasca, kúzlo alebo bytosť.
Znalosť mágie ti umožňuje vedome používať svoju manu a formovať ju do podoby kúziel.
Rozsah vplyvu mágie je obmedzený úrovňou:

  1. úroveň – čistá energia a plazma
  2. úroveň – neživá hmota
  3. úroveň – živá a nemŕtva hmota

Zaklínanie


Vieš uložiť magickú silu do predmetov. Pri zaklínaní urči kúzlo, ktoré vložíš do predmetu a spôsob, ktorým sa kúzlo uvoľní.
Ak investuješ dostatok many, možno kúzlo zosielať opakovane. Zaklínanie čosi trvá, a preto je možné ho prevádzať iba počas oddychov, ešte pred obnovou zdravia a many.
Po vyčerpaní many sa kúzelná schopnosť predmetu stratí a predmet bude opäť obyčajný.

Rituál


Prevedením tebe vlastnému rituálu vieš každú hodinu presunúť účinok akéhokoľvek stavu z jedného atribútu na druhý.
Ako kúzelník dokážeš navyše pozitívny stav premeniť na 1 bod many. Môžeš tak navýšiť množstvo svojej many aj nad svoj limit.
Limit samotný sa však rituálom nemení a po vyčerpaní sa vráti na pôvodnú hodnotu.