Postava


Vďaka hrdinovi, ktorého si vytvoríš, sa budeš môcť stretnúť s obávanými nepriateľmi, ale aj riešiť tajomné záhady, prekonávať záludné pasce a riešiť problémy, ktoré trápia ľudí po celom svete, či už nezištne, alebo za úplatu.
Tvorba postavy sa skladá z týchto častí:

Prejdeme všetkými bodmi a vysvetlíme si súvislosti medzi nimi tak, aby si na konci tejto časti príručky vedel vytvoriť vlastného hrdinu.

Atribúty


Atribúty odzrkadľujú, ako je hrdina fyzicky zdatný, obratný, rýchly, všímavý, vzdelaný a ako vplýva na ostatných ľudí.

Každý atribút má rozsah -3 až +3 body.

Za každý kladný bod v jednom atribúte musíš odobrať jeden bod z iného tak, aby bol celkový súčet bodov nulový.

atribút | skratka | príklad uplatnenia
Sila | STR | znášanie záťaže, ničenie, dvíhanie, držanie, ohýbanie
Obratnosť | DEX | rýchlosť, presnosť, šikovnosť, mierenie, akrobacia
Charizma | CHA | vyjednávanie, zastrašovanie, podvádzanie, presviedčanie
Vedomosť | KNW | zisťovanie, všímavosť, úroveň vedomostí, vidiecky rozum

Rozdelenie bodov do týchto atribútov predurčuje tvojej postave úroveň zdravia a množstvo magickej energie, ktorou oplýva.

Zdravie | HP = 10 + STR + DEX
Mana | MP = 10 + CHA + KNW

Body v atribútoch možno rozdeliť napríklad takto:

STR DEX CHA KNW = HP / MP
3 -1 0 -2 = 12 / 8
-1 2 -2 1 = 11 / 9
0 0 0 0 = 10 / 10
-2 1 -2 3 = 9 / 11

Stavy


Každá postava sa čas od času dostane do stavu, ktorý jej môže pomáhať alebo prekážať v činnostiach.
Stavy postava získava alebo stráca v dôsledku skúšok, alebo keď úspešne použije predmet, ktorý môže nejaký stav vyvolať. Stav sa vždy viaže k atribútu.

Stav môže získať prakticky čokoľvek: od zvierat, príšer, cez predmety až po účinky mágie. Všetky stavy udeľuje DM.

Bonus a postih za stav musíš prirátať vždy, keď tvoja postava používa zodpovedajúci atribút. Každý stav vplýva iba na svoj atribút.

atribút | príklady stavov
STR | slabý, chorý, preťažený
DEX | roztrasený, vyčerpaný, spútaný
CHA | vystrašený, naštvaný, omámený
KNW | zmätený, otrasený, opitý

Jeden stav odoberá alebo pridáva práve jeden bod.

Ak by sa stalo, že postava by mala získať ten istý stav znova, priraď ho inému atribútu.

Schopnosti


Schopnosti umožňujú postavám prevádzať istý okruh činností lepšie ako ostatným.

Schopnosť zvyšuje šancu na zdolanie skúšky o hodnotu jej úrovne.

Každá schopnosť začína na prvej úrovni. Počas hry je možné zlepšovaním postavy zvýšiť úroveň schopnosti až na hodnotu 3.