Božstvá a viera


Svet, v ktorom sa dobrodružstvá Delveonu odohrávajú, môžu obývať najrôznejšie božské stvorenia. Tvoja postava nemusí veriť v žiadneho zástupcu panteónu, na druhej strane niektoré triedy sú s božstvami úzko späté.

Modlitba


Niektoré schopnosti postáv sú podmienené modlitbou – úkonom, ktorý možno prevádzať iba počas oddychu. Postava vtedy upevňuje alebo obnovuje puto so svojím božstvom.
Každé božstvo má niekoľko špecifík:

Soch‘ma – boh dažďa. Vodou, ktorou kropí zem, sa nesmie plytvať. Ako obetu vyžaduje dary zeme (ovocie, zelenina).

Zlepšovanie


Každý sa najefektívnejšie učí na svojich chybách. Preto vždy, keď postava zlyhá v skúške (6-), poznač si jednu skúsenosť.
Postava takisto získava skúsenosť, keď naplní svoju aktuálnu väzbu k inej postave, alebo väzba viac nie je aktuálna.
Zlepšovanie hrdinu vyhodnoť vždy na konci každého sedenia. Každú splnenú väzbu potom nahraď novou.

Postup o úroveň = 7 + aktuálna úroveň postavy.

Ak počet skúseností presiahne limit postupu o úroveň, odrátaj si zodpovedajúci počet bodov skúseností a zvýš úroveň svojho hrdinu o 1.
Zvýšením úrovne smieš svojej postave pridať novú schopnosť z inej triedy, alebo zvýšiť úroveň schopnosti, ktorú už má, o 1 bod.

Väzby


Potom, čo si svoju postavu vytvorí každý hráč, je na čase vytvoriť medzi nimi vzťahy.
Tvoja postava by mala mať aspoň jeden vzťah s inou postavou v skupine. Nech už pôjde o pozitívnu alebo negatívnu väzbu, vždy musí byť schopná sa istým spôsobom vyvíjať.

„___ zažil veľké veci, musím o ňom napísať!“
Lesní duchovia mi prezradili, že ___ je v nebezpečenstve.“
„___ ma okradol a ja mu to dokážem.“
„___ nemá žiadnu úctu k prírode, preto ja nemám úctu k nemu.“
„___ nevie nič o prežití v prírode, ale ja ho budem učiť.“
„___ mi zachránil život, dlhujem mu službu.“
„Moja cesta a cesta ___ sa stretli z istého dôvodu a ja prídem na to, prečo.“
„___ je môj príbuzný, a preto sme nerozluční.“

Vytváranie väzieb medzi postavami je dôležitý prvok, pretože vďaka nim postavy ostávajú v skupine, otvárajú možnosti obohatiť príbeh a umožňujú každej postave posúvať sa ďalej.