Meranie vzdialeností

Putovanie


Vraví sa, že dobrodružstvo číha za rohom. Častejšie však cesta za ním trvá o čosi dlhšie.
Doba putovania sa určuje množstvom zásob, ktoré postava spotrebuje počas cesty.

Jeden deň putovania = 1 zásoby.

Keď sa postavy vydávajú na cestu, ktorá iba vedie k cieľu a sama o sebe nie je veľmi zaujímavá, vyzvi hráčov, aby svojim postavám rozdelili nasledujúce funkcie:

Každá postava s rolou potom podstúpi skúšku na vedomosť (KNW).
| Skaut včas zbadá nebezpečenstvo
| a celá skupina získa stav pripravený.
10+ | Veliteľ skráti trvanie cesty
| o niekoľko hodín – sám rozhodni, o koľko.
| Plánovač zníži spotrebu jedla
| potrebnú na túto cestu o 1 zásobu.
----+---------------------------------------------
| Skaut nebezpečenstvo zbadá,
| ale nemáte dostatok času pripraviť sa naň.
7-9 | Veliteľovi bude cesta trvať
| presne takú dobu, ako naplánoval.
| Plánovač spotrebu jedla nijako nezníži.

Ak sa výpravy účastní menej postáv, alebo nesúhlasia s pridelenou funkciou, vyhodnoť každú nepridelenú funkciu tak, ako keby zlyhala vo svojej skúške.
Keď sa stane, že putujúce postavy nemajú dostatok zásob na cestu, za každý chýbajúci diel zásob im udeľ stav hladný alebo smädný podľa prostredia, ktorým putujú.

Vzdialenosti


Nie všetky zbrane a mágia majú rovnaký dosah. Je preto celkom príhodné vedieť, ako ďaleko dostrelí tá-ktorá zbraň alebo aký veľký účinok má zoslané kúzlo.

Predmetu, ktorý je efektívny na väčšiu vzdialenosť ako dotyk, zapíš túto vzdialenosť cez spojovník.

Aby sa hráči nemuseli zaťažovať rátaním vzdialeností na presné jednotky, používaj radšej hodnoty podľa nasledujúcej tabuľky:

dotyk | dosah | blízko | ďaleko
-------+---------+---------+-------
0 stôp | 10 stôp | 60 stôp | viac

Kopija – dosah, Prak – blízko, Luk – ďaleko.