Príprava


Rozhodol si sa, že práve ty budeš stáť tak trocha na obidvoch stranách príbehu? Chceš fandiť hrdinom, ale zároveň im chceš občas podkúriť? Nasledujúce stránky sú potom venované práve tebe!
Aj keď je Delveon hra, ktorej príbeh vytvárajú všetci hráči, bude na tvojich pleciach niesť zodpovednosť za nosnú zápletku, ktorá dáva všetky udalosti do pohybu.

Hrozby


Hrozby sú jasné problémy, ktoré ohrozujú svet príbehu (dedina, kráľovstvo). Narúšajú rovnováhu a vytrhávajú ho z jeho pokojného stavu.

Impulz


Je to udalosť, ktorá danú hrozbu spúšťa.

Znamenie


Kým sa hrozba naplní, prechádza niekoľkými štádiami, počas ktorých sa postupne prejavuje jej prítomnosť. Prejavy hrozby sa volajú znamenia. Každé znamenie sa prejavuje vo svete a jeho obyvateľoch.

Impulz: Drak začal ohrozovať kráľovstvo.
Hrozba: Plní sa proroctvo, ktoré spomína draka, kráľovstvo a pustinu.
Znamenia:

Impulz: Podvedená čarodejnica zoslala na mesto mor.
Hrozba: Mesto vymrie kvôli ničivému moru.
Znamenia:

Prepájanie hrozieb


Jedna hrozba môže často indikovať vytvorenie novej, ktorá na ňu buď nadväzuje pokúša sa ju potlačiť sama, alebo sa ju snaží nahradiť.

Kvôli výskytu draka sa začnú v kráľovstve objavovať drakobijci, ktorých veliteľ chce obsadiť oslabený trón.
Mor sa môže začať šíriť do iných miest. Čarodejnica premení padlých na svojich služobníkov a vytvorí vlastnú ríšu nemŕtvych.

Používanie znamení


Znamenia sú hýbateľom príbehu, nemusia však byť príliš konkrétne. Stačí iba krátky zápis na zaznamenanie toho, čo sa v príbehu a svete má odohrávať, ak hrdinovia nezakročia.
Keď príde čas na nové znamenie, zakomponuj ho do príbehu tak, aby bolo dostatočne jasné a atmosférické.

Pri používaní hrozieb, impulzov a znamení bohato využívaj prostredie, opisy a cudzie postavy.