Cudzie postavy


Či už pôjde o obyčajného vidiečana alebo dračieho poloboha, všetky postavy a tvorov, ktoré hrdinovia počas putovania stretnú, sú v tvojich rukách.
Vytvárať každej postave vzťahy, rozdeľovať body atribútov a udeľovať výbavu by však zabralo kvantum času, preto tvoje postavy fungujú trocha ináč.
Každá tvoja postava má iba tieto číselné údaje:

Zranenie = 1d6 + veľkosť + nebezpečnosť
Zdravie = 10 + 2 × veľkosť
Zbroj = podľa tabuľky zbroje
Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Hodnota zbroje je jasná – je určená tabuľkou zbroje, uvedenej pri tvorbe postáv. Aby si ju nemusel zbytočne hľadať, tu je znova:

žiadna zbroj | látka, mäso, pokožka | 0
ľahká zbroj | hrubá koža, kožušina, štít | 1
stredná zbroj | krúžkové brnenie, pavéza | 2
ťažká zbroj | plátované, dračie, kostené brnenie | 3
magická zbroj | magická ochrana | 4

Isto sa však pýtaš, čo znamenajú hodnoty veľkosť a nebezpečnosť.

Veľkosť


Od veľkosti tvora závisí hneď niekoľko faktorov. Priateľské pohladenie od obra nemusí bežný človek prežiť v zdraví a rovnako zúrivá kuna môže byť obratná ako chce, ale po jednom zásahu zbraňou môže byť po nej.
Vo svete môžu existovať rôzne výnimky, ale v ostatných prípadoch sa riaď pravidlom, že čím je tvor väčší, tým viac znesie a spôsobí viac zranení.

hodnota | porovnanie s človekom
+3 | trikrát taký veľký
+2 | dvakrát taký veľký
+1 | človek s rukami nad hlavou
-1 | po pás
-2 | po kolená
-3 | po členky

Nebezpečnosť


Je rozdiel, či na postavu útočí vidiečan alebo profesionálny zabijak. Pre zistenie, ako je tá-ktorá postava, pasca či prostredie nebezpečné, riaď sa touto tabuľkou:

bonus | nepriateľ / prostredie
+2 | určený, zostrojený pre boj alebo lov
+1 | skúsený, efektívny bojovník
0 | bežný človek, zúfalé zviera, lovecká pasca
-1 | starý, slabý alebo chorý
-2 | mláďa, zmrzačený tvor, stará pasca

Hodnotu nebezpečnosti potom pripočítaj k celkovému zraneniu, ktoré postava spôsobí.

Danosti


Ako DM nehádžeš na úspechy skúšok svojich postáv. Preto tvoje postavy nemajú schopnosti, ale danosti, vďaka ktorým môžu:

Možnosť udeľovať stavy


Niektoré tvory dokážu svojimi akciami udeľovať alebo odoberať stavy.

Víly dokážu liečiť zranenia dotykom, obrovské škorpióny majú bodec s jedom, nočné besy dokonale vystrašia obeť.

Forma pohybu


Nie každý tvor sa pohybuje po dvoch nohách. Niektoré ich napríklad nemajú, iné ich majú nôh omnoho viac, ďalšie zasa dokážu lietať, skákať, rýchlo plávať alebo sa teleportovať.

Pasívne schopnosti


Patrí sem čokoľvek, čo na postavy vplýva bez ich vedomia a platí vždy.

Dýcha pod vodou. Žerie ľudské mäso. Odolný voči bodným útokom. Jeho útok ignoruje zbroj.

Možnosť zosielať kúzla


Niektoré postavy môžu byť, rovnako ako postavy hráčov, schopné zosielať kúzla. Vtedy k postave uveď aj hodnotu jej many a pracuj s ňou tak, ako s ňou pracujú hráčske postavy.

Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Hĺbka


Hoci postavy a tvorov reprezentuje iba zopár čísel a krátky popis, nezabúdaj, že sú to aj bytosti, ktoré majú svoje ciele a motivácie.
Nemusíš si ich písať, ale tvorbe každého tvora si zodpovedaj nasledovné otázky:

Zodpovedaním týchto otázok vieš potom z každej postavy a tvora dostať omnoho viac.

Presila


Stane sa, že na hrdinov zaútočia tvoje tvory v skupine. Ak sa im podarí postavu zraniť, zvýš zranenie spôsobené najsilnejším útočníkom o 1 bod za každého ďalšieho tvora v skupine.