Príprava


Rozhodol si sa, že práve ty budeš stáť tak trocha na obidvoch stranách príbehu? Chceš fandiť hrdinom, ale zároveň im chceš občas podkúriť? Nasledujúce stránky sú potom venované práve tebe!
Aj keď je Delveon hra, ktorej príbeh vytvárajú všetci hráči, bude na tvojich pleciach niesť zodpovednosť za nosnú zápletku, ktorá dáva všetky udalosti do pohybu.

Hrozby


Hrozby sú jasné problémy, ktoré ohrozujú svet príbehu (dedina, kráľovstvo). Narúšajú rovnováhu a vytrhávajú ho z jeho pokojného stavu.

Impulz


Je to udalosť, ktorá danú hrozbu spúšťa.

Znamenie


Kým sa hrozba naplní, prechádza niekoľkými štádiami, počas ktorých sa postupne prejavuje jej prítomnosť. Prejavy hrozby sa volajú znamenia. Každé znamenie sa prejavuje vo svete a jeho obyvateľoch.

Impulz: Drak začal ohrozovať kráľovstvo.
Hrozba: Plní sa proroctvo, ktoré spomína draka, kráľovstvo a pustinu.
Znamenia:

Impulz: Podvedená čarodejnica zoslala na mesto mor.
Hrozba: Mesto vymrie kvôli ničivému moru.
Znamenia:

Prepájanie hrozieb


Jedna hrozba môže často indikovať vytvorenie novej, ktorá na ňu buď nadväzuje pokúša sa ju potlačiť sama, alebo sa ju snaží nahradiť.

Kvôli výskytu draka sa začnú v kráľovstve objavovať drakobijci, ktorých veliteľ chce obsadiť oslabený trón.
Mor sa môže začať šíriť do iných miest. Čarodejnica premení padlých na svojich služobníkov a vytvorí vlastnú ríšu nemŕtvych.

Používanie znamení


Znamenia sú hýbateľom príbehu, nemusia však byť príliš konkrétne. Stačí iba krátky zápis na zaznamenanie toho, čo sa v príbehu a svete má odohrávať, ak hrdinovia nezakročia.
Keď príde čas na nové znamenie, zakomponuj ho do príbehu tak, aby bolo dostatočne jasné a atmosférické.

Pri používaní hrozieb, impulzov a znamení bohato využívaj prostredie, opisy a cudzie postavy.


Páky


Vždy, keď postavy zlyhajú alebo uspejú výmenou za nejakú cenu, máš príležitosť použiť páku.
Páky sú príbehové zvraty, ktorými posúvaš dej stále dopredu. Nemusí ísť zakaždým o rozhodujúce udalosti, niekedy stačí celkom malé postrčenie, ktoré dokáže uviesť veci do pohybu.

Kedy použiť páku


Možnosti pák sú veľmi široké, preto ich používaj iba v nasledovných prípadoch:

Výnimočná príležitosť


Nastáva vždy, keď pred postavy predostrieš hroziace nebezpečenstvo, ale – či už zámerne alebo nechtiac – rozhodnú sa ho ignorovať.
Vtedy smieš použiť páku navyše podľa uváženia, ľahkú alebo ťažkú.

Ľahké a ťažké páky.


Ľahká páka hrozbu iba vynáša na svetlo a ešte dáva postavám šancu zareagovať tak, aby sa tejto hrozbe vyhli alebo jej zabránili.
Ťažká páka postave nedáva žiadnu šancu na záchranu. Používaj ju, keď postava zlyhá v skúške alebo ignoruje nadchádzajúcu hrozbu.

Tempo a napätie


Striedaním ľahkých a ťažkých pák dokážeš určovať ráz celého dobrodružstva. Zdá sa ti, že hrdinovia prekonávajú jednu prekážku za druhou? Prekvap ich a použi ťažkú páku! Máš pocit, že hráči začínajú byť trocha frustrovaní? Zvoľni tempo a použi iba zopár ľahkých pák.

Zoznam pák


Tu nájdeš zoznam všetkých pák, ktoré môžeš použiť počas dobrodružstiev. Všetky uvedené páky možno použiť ako ľahké alebo ťažké. Stačí sa trocha zamyslieť a isto nájdeš spôsob, ako nimi posunúť príbeh vpred.

Použi akciu nepriateľa, prostredia alebo nebezpečenstva
Špeciálny útok, prekvapenie zo zálohy, padajúce kamenie.

Odhaľ neželanú skutočnosť
Podvodník na vás ušil búdu. Vzduch v komore sa rýchlo míňa. Netvora nemožno zraniť konvenčnými zbraňami.

Priblíž príznaky blížiaceho sa nebezpečenstva
Voda v miestnosti viditeľne stúpa. Teplota na hore prudko klesá. Obchodník sa zajakáva a výrazne potí.

Spôsob zranenie
Sek, prásk, škrt, švih!

Znič postavám zdroje
Šíp sa po náraze zlomil. Vrhacia dýka sa stratila. Zásoby jedla sa míňajú. Mága kúzlo vyčerpalo.

Obráť akciu postáv proti nim
Kým si zväzoval banditu, jeho druhovia sa vrátili z obhliadky! Dýka sa skĺzla po povrchu a zranil si sa sám.

Rozdeľ postavy
Mohutný prúd vody vás zmiatol, každého do inej kanálovej rúry. Je hoden odmeny zlodej alebo druid?

Predstav príležitosť využívajúcu schopnosti tried
Zem je načisto podupaná. Zišiel by sa vám stopár.

Využi nevýhodu ich triedy, rasy alebo výbavy
To mesto je známe tým, že zlodejov okamžite popravujú.

Ponúkni príležitosť, za odmenu alebo bez nej
Ak sa trocha nahneš, možno sa ti podarí vziať strážnikovi zväzok kľúčov bez toho, aby si ho zobudil.

Uveď postavu do nebezpečenstva
Zdá sa, že jeden z trollov si ťa všimol a blíži sa k tebe!

Povedz postavám požiadavky a dôsledky
Špión ti tú informáciu prezradí, ale bude ťa to stáť najmenej 10 zlatiek.


Cudzie postavy


Či už pôjde o obyčajného vidiečana alebo dračieho poloboha, všetky postavy a tvorov, ktoré hrdinovia počas putovania stretnú, sú v tvojich rukách.
Vytvárať každej postave vzťahy, rozdeľovať body atribútov a udeľovať výbavu by však zabralo kvantum času, preto tvoje postavy fungujú trocha ináč.
Každá tvoja postava má iba tieto číselné údaje:

Zranenie = 1d6 + veľkosť + nebezpečnosť
Zdravie = 10 + 2 × veľkosť
Zbroj = podľa tabuľky zbroje
Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Hodnota zbroje je jasná – je určená tabuľkou zbroje, uvedenej pri tvorbe postáv. Aby si ju nemusel zbytočne hľadať, tu je znova:

žiadna zbroj | látka, mäso, pokožka | 0
ľahká zbroj | hrubá koža, kožušina, štít | 1
stredná zbroj | krúžkové brnenie, pavéza | 2
ťažká zbroj | plátované, dračie, kostené brnenie | 3
magická zbroj | magická ochrana | 4

Isto sa však pýtaš, čo znamenajú hodnoty veľkosť a nebezpečnosť.

Veľkosť


Od veľkosti tvora závisí hneď niekoľko faktorov. Priateľské pohladenie od obra nemusí bežný človek prežiť v zdraví a rovnako zúrivá kuna môže byť obratná ako chce, ale po jednom zásahu zbraňou môže byť po nej.
Vo svete môžu existovať rôzne výnimky, ale v ostatných prípadoch sa riaď pravidlom, že čím je tvor väčší, tým viac znesie a spôsobí viac zranení.

hodnota | porovnanie s človekom
+3 | trikrát taký veľký
+2 | dvakrát taký veľký
+1 | človek s rukami nad hlavou
-1 | po pás
-2 | po kolená
-3 | po členky

Nebezpečnosť


Je rozdiel, či na postavu útočí vidiečan alebo profesionálny zabijak. Pre zistenie, ako je tá-ktorá postava, pasca či prostredie nebezpečné, riaď sa touto tabuľkou:

bonus | nepriateľ / prostredie
+2 | určený, zostrojený pre boj alebo lov
+1 | skúsený, efektívny bojovník
0 | bežný človek, zúfalé zviera, lovecká pasca
-1 | starý, slabý alebo chorý
-2 | mláďa, zmrzačený tvor, stará pasca

Hodnotu nebezpečnosti potom pripočítaj k celkovému zraneniu, ktoré postava spôsobí.

Danosti


Ako DM nehádžeš na úspechy skúšok svojich postáv. Preto tvoje postavy nemajú schopnosti, ale danosti, vďaka ktorým môžu:

Možnosť udeľovať stavy


Niektoré tvory dokážu svojimi akciami udeľovať alebo odoberať stavy.

Víly dokážu liečiť zranenia dotykom, obrovské škorpióny majú bodec s jedom, nočné besy dokonale vystrašia obeť.

Forma pohybu


Nie každý tvor sa pohybuje po dvoch nohách. Niektoré ich napríklad nemajú, iné ich majú nôh omnoho viac, ďalšie zasa dokážu lietať, skákať, rýchlo plávať alebo sa teleportovať.

Pasívne schopnosti


Patrí sem čokoľvek, čo na postavy vplýva bez ich vedomia a platí vždy.

Dýcha pod vodou. Žerie ľudské mäso. Odolný voči bodným útokom. Jeho útok ignoruje zbroj.

Možnosť zosielať kúzla


Niektoré postavy môžu byť, rovnako ako postavy hráčov, schopné zosielať kúzla. Vtedy k postave uveď aj hodnotu jej many a pracuj s ňou tak, ako s ňou pracujú hráčske postavy.

Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Hĺbka


Hoci postavy a tvorov reprezentuje iba zopár čísel a krátky popis, nezabúdaj, že sú to aj bytosti, ktoré majú svoje ciele a motivácie.
Nemusíš si ich písať, ale tvorbe každého tvora si zodpovedaj nasledovné otázky:

Zodpovedaním týchto otázok vieš potom z každej postavy a tvora dostať omnoho viac.

Presila


Stane sa, že na hrdinov zaútočia tvoje tvory v skupine. Ak sa im podarí postavu zraniť, zvýš zranenie spôsobené najsilnejším útočníkom o 1 bod za každého ďalšieho tvora v skupine.


Meranie vzdialeností

Putovanie


Vraví sa, že dobrodružstvo číha za rohom. Častejšie však cesta za ním trvá o čosi dlhšie.
Doba putovania sa určuje množstvom zásob, ktoré postava spotrebuje počas cesty.

Jeden deň putovania = 1 zásoby.

Keď sa postavy vydávajú na cestu, ktorá iba vedie k cieľu a sama o sebe nie je veľmi zaujímavá, vyzvi hráčov, aby svojim postavám rozdelili nasledujúce funkcie:

Každá postava s rolou potom podstúpi skúšku na vedomosť (KNW).
| Skaut včas zbadá nebezpečenstvo
| a celá skupina získa stav pripravený.
10+ | Veliteľ skráti trvanie cesty
| o niekoľko hodín – sám rozhodni, o koľko.
| Plánovač zníži spotrebu jedla
| potrebnú na túto cestu o 1 zásobu.
----+---------------------------------------------
| Skaut nebezpečenstvo zbadá,
| ale nemáte dostatok času pripraviť sa naň.
7-9 | Veliteľovi bude cesta trvať
| presne takú dobu, ako naplánoval.
| Plánovač spotrebu jedla nijako nezníži.

Ak sa výpravy účastní menej postáv, alebo nesúhlasia s pridelenou funkciou, vyhodnoť každú nepridelenú funkciu tak, ako keby zlyhala vo svojej skúške.
Keď sa stane, že putujúce postavy nemajú dostatok zásob na cestu, za každý chýbajúci diel zásob im udeľ stav hladný alebo smädný podľa prostredia, ktorým putujú.

Vzdialenosti


Nie všetky zbrane a mágia majú rovnaký dosah. Je preto celkom príhodné vedieť, ako ďaleko dostrelí tá-ktorá zbraň alebo aký veľký účinok má zoslané kúzlo.

Predmetu, ktorý je efektívny na väčšiu vzdialenosť ako dotyk, zapíš túto vzdialenosť cez spojovník.

Aby sa hráči nemuseli zaťažovať rátaním vzdialeností na presné jednotky, používaj radšej hodnoty podľa nasledujúcej tabuľky:

dotyk | dosah | blízko | ďaleko
-------+---------+---------+-------
0 stôp | 10 stôp | 60 stôp | viac

Kopija – dosah, Prak – blízko, Luk – ďaleko.


Cudzie postavy


Či už pôjde o obyčajného vidiečana alebo dračieho poloboha, všetky postavy a tvorov, ktoré hrdinovia počas putovania stretnú, sú v tvojich rukách.
Vytvárať každej postave vzťahy, rozdeľovať body atribútov a udeľovať výbavu by však zabralo kvantum času, preto tvoje postavy fungujú trocha ináč.
Každá tvoja postava má iba tieto číselné údaje:

Zranenie = 1d6 + veľkosť + nebezpečnosť
Zdravie = 10 + 2 × veľkosť
Zbroj = podľa tabuľky zbroje
Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Hodnota zbroje je jasná – je určená tabuľkou zbroje, uvedenej pri tvorbe postáv. Aby si ju nemusel zbytočne hľadať, tu je znova:

žiadna zbroj | látka, mäso, pokožka | 0
ľahká zbroj | hrubá koža, kožušina, štít | 1
stredná zbroj | krúžkové brnenie, pavéza | 2
ťažká zbroj | plátované, dračie, kostené brnenie | 3
magická zbroj | magická ochrana | 4

Isto sa však pýtaš, čo znamenajú hodnoty veľkosť a nebezpečnosť.

Veľkosť


Od veľkosti tvora závisí hneď niekoľko faktorov. Priateľské pohladenie od obra nemusí bežný človek prežiť v zdraví a rovnako zúrivá kuna môže byť obratná ako chce, ale po jednom zásahu zbraňou môže byť po nej.
Vo svete môžu existovať rôzne výnimky, ale v ostatných prípadoch sa riaď pravidlom, že čím je tvor väčší, tým viac znesie a spôsobí viac zranení.

Postih k útoku a zdraviu
-1 | siaha človeku po pás
-2 | siaha človeku po kolená
-3 | siaha človeku po členky

Bonus k útoku a zdraviu
+1 | ako človek s rukami nad hlavou
+2 | dvakrát taký veľký ako človek
+3 | veľký ako voz

Nebezpečnosť


Je rozdiel, či na postavu útočí vidiečan alebo profesionálny zabijak. Pre zistenie, ako je tá-ktorá postava, pasca či prostredie nebezpečné, riaď sa touto tabuľkou:

bonus | nepriateľ / prostredie
+2 | určený, zostrojený pre boj alebo lov
+1 | skúsený, efektívny bojovník
0 | bežný človek, zúfalé zviera, lovecká pasca
-1 | starý, slabý alebo chorý
-2 | mláďa, zmrzačený tvor, stará pasca

Hodnotu nebezpečnosti potom pripočítaj k celkovému zraneniu, ktoré postava spôsobí.

Hĺbka


Hoci postáv a tvorov, ktoré budeš spravovať, bude veľké množstvo, nie sú to iba čísla do rovnice. Všetko sú to bytosti, ktoré maj nejaké ciele, motivácie, preferencie.
Nezabúdaj sa preto na každého tvora pozerať trocha odlišnou optikou. Zamysli sa nad jeho správaním a podľa okolností si pri tvorbe každého z nich zodpovedaj nasledovné otázky:

Zodpovedaním týchto otázok vieš dodať svojim postavám hĺbku a urobiť z nich o čosi uveriteľnejšie tvory.

Danosti


Keďže ty ako DM nehádžeš na úspechy skúšok svojich postáv, tvoje postavy nemajú schopnosti, ale danosti. Tie im dodávajú ešte väčšiu hĺbku, pretože umožňujú:

Možnosť udeľovať stavy


Niektoré tvory dokážu svojimi akciami udeľovať alebo odoberať stavy.
Víly dokážu liečiť zranenia dotykom, obrovské škorpióny majú bodec s jedom, nočné besy dokonale vystrašia obeť.

Špecifikácia formy pohybu


Nie každý tvor sa pohybuje po dvoch nohách. Niektoré ich napríklad nemajú, iné ich majú nôh omnoho viac, ďalšie zasa dokážu lietať, skákať, rýchlo plávať alebo teleportovať.

Pasívne schopnosti


Patrí sem čokoľvek, čo postavy neustále ovplyvňuje.
Dýchanie pod vodou, prijímanie iba istého druhu potravy, ignorovanie špecifického typu útokov, ich vlastné útoky ignorujú zbroj a pod.

Možnosť zosielať kúzla


Niektoré postavy môžu byť, rovnako ako postavy hráčov, schopné zosielať kúzla. Vtedy si k postave uveď aj hodnotu jej many a pracuj s ňou tak, ako s ňou pracujú hráčske postavy.

Mana = 10 + 2 × nebezpečnosť

Presila


Stane sa, že proti postave zaútočia nepriatelia v skupine. Ak sa im podarí postavu zraniť, zvýš celkové spôsobené zranenie od jedného útočníka o 1 bod za každého útočníka naviac.


Vybavenie a cenník


V nasledujúcich prehľadoch nájdeš príklady a ceny najčastejších predmetov a služieb, s ktorými sa hrdinovia na cestách môžu stretnúť.

Zjednávanie


Ceny možno, samozrejme, zjednávať. Ak sa postava pokúsi zjednať cenu, navýš alebo zníž ju o 10 × CHA percent podľa jej úspešnosti.

Zákerné zbrane


Bič – dosah [1] | 8
Kosák (krvácanie)[1] | 6
Dýka – dotyk, blízko (hlboká rana)[0] | 5
Hák (hlboká rana)[1] | 6
Sieť – dosah (spútaný)[2] | 12
Jed (otrávený, uspaný)[0] | 10
Hviezdice – blízko [0] | 8
Šípky – blízko (otrávený, uspaný)[0] | 5
Ihlice (hlboká rana)[0] | 5

Zbrane na blízko


Palcát (omráčený)[1] | 4
Sekerka [1] | 5
Oštep – dosah, blízko [1] | 5
Remdik [1] | 6
Šabľa [1] | 12
Kord (bodnutý)[1] | 15
Krátky meč [1] | 10
Dlhý meč – dosah [1] | 15
Bojová sekera [2] | 17
Kopija – dosah [1] | 8
Palica – dosah [1] | 4
Veľký meč [2] | 20
Halapartňa – dosah [2] | 15
Mlat (omráčený)[4] | 13
Bojové kladivo (otrasený)[4] | 15

Zbrane na diaľku


Krátky luk – blízko [2] | 15
Dlhý luk – ďaleko [2] | 20
Skladaný luk – blízko [1] | 18
Ľahká kuša – blízko [1] | 17
Ťažká kuša – ďaleko [2] | 25
Prak – blízko [0] | 7

Odev, zbroj a štíty


Strhané šaty [1] | 5
Roľnícke šaty [1] | 20
Zemianske šaty [1] | 100
Kráľovské šaty [2] | 250
Vypchávaná zbroj [1] | 40
Kožená zbroj [1] | 70
Krúžková zbroj [2] | 100
Plátovaná zbroj [3] | 200
Pästný štít [0] | 7
Guľatý štít [2] | 15
Veľký štít [2] | 20
Pavéza [5] | 30

Výbava dobrodruha


Bandáže (nekrvácajúci)[1] | 5
Masti a byliny (vyliečený)[1] | 10
Liečivý elixír (vyliečený)[0] | 50
Elixír proti (stav) [0] | 30
Protijed (odstráň otravu)[0] | 25
Zásoby (nasýtený, napojený)[1] | 3
Lano – blízko [2] | 5
Spací vak [2] | 4
Pochodeň – dosah[1] | 1
Lampáš – blízko [1] | 5
Výbava (trieda) | 150

Pozemky a nehnuteľnosti


Búda | 20
Zrub | 500
Dom | 2 500
Vila | 50 000
Sídlo | 125 000
Pevnosť | 75 000
Hrad | 250 000
Mesačné náklady na údržbu/daň | 1% z ceny

Šperky a cennosti


Náušnica | 5
Prsteň | 10
Náramok | 20
Náhrdelník | 30
Koruna, diadém | 50
Drahokam | 10
Vačok s mincami | 20
Truhlička s mincami | 100
Minca | 1

Kontajnery


Uzlík [2] | 2
Torba [4] | 4
Vak [6] | 10
Batoh [8] | 20
Truhlica (neohrabaný)[10] | 40
Prenájom skladu na týždeň [30] | 10

Transport


Oslík [12] | 50
Kôň [15] | 75
Voz [30] | 150
Plť [30] | 200
Mesačné náklady na údržbu | 1% z ceny

Služby


Izba na týždeň v hostinci na vidieku | 15
Izba na týždeň v mestskom hostinci | 30
Izba na týždeň v nóbl hostinci | 40
Mesačný vojenský žold | 30
Týždenný plat za bežnú prácu | 8
Spoločnosť na večer | 20
Úprava bežného predmetu | cena + 50
Očarovanie predmetu | cena + 100
Oprava poškodeného predmetu | 25% z ceny
Ošetrenie liečiteľom | 15